[ENDED] Majlis Mandi Belawat, Berdikir dan Doa Kesyukuran

classic Classic list List threaded Threaded
Locked 1 message Options
SamXero SamXero
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[ENDED] Majlis Mandi Belawat, Berdikir dan Doa Kesyukuran

This post was updated on .
Bismillah Hirrahman Nirrahim

Ya Qadhi Al-Hajat

Majlis Mandi Belawat, Berdikir dan Doa Kesyukuran
Dengan penuh hormat dan takzim sukacita abis peramba/kaola/kami mengunjung Pengiran/mempersilakan Pehin/Dato/Datin/Awang/Dayang hadir ke majlis yang tersebut di atas bagi cicit/cucu/anak abis peramba/koala/kami:

NUR BATRISYIA AZ-ZAHRAA BINTI HJ MD AZIM


Pada: Hari Ahad
Tarikh: 10hb Mac 2013M bersamaan dengan 27 Rabiulakhir 1434H
Tempat: No. 6 Simpang 147 Kampong Kiulap Jalan Kiarong. Bandar Seri Begawan. Negara Brunei Darussalam

Atucara Majlis
Jam : 2.00 - 3.15 petang . Menerima jemputan dan seterusnya majlis dimulakan

Diatas kesudian dan keberangkatan Pengiran/kehadiran Pehin/Dato/Datin/Awang/Dayang ke majlis ini nanti, abis peramba/koala/kami sekeluarga merakamkan ucapan penghargaan dan ribuan terima kasih.
Swift Club Brunei, Founder
Kg.Rimba, BSB

Sam "x3r0" Yahya
2005 Suzuki Swift ZC11S (Black)
www.swiftclubbrunei.blogspot.com